خرید و قیمت محصولات apple

خرید محصولات اپل (Apple)

اپل Apple شرکتی آمریکایی و چند ملیتی است که در زمینه طراحی و تولید لوازم الکترونیکی و نرم افزاری فعالیت دارد. ابتدا اپل با نام شرکت کامپیوتری اپل Apple Computer Inc در شهر کوپرتینو ایالت کالیفورنیا آمریکا تاسیس گردیدو در سال ۲۰۱۷ به عنوان تحسین شده ترین شرکت فناوری اطلاعات در جهان برای ۱۰ سال متوالی معرفی گردید.

خرید محصولات اپل (Apple)

اپل Apple شرکتی آمریکایی و چند ملیتی است که در زمینه طراحی و تولید لوازم الکترونیکی و نرم افزاری فعالیت دارد. ابتدا اپل با نام شرکت کامپیوتری اپل Apple Computer Inc در شهر کوپرتینو ایالت کالیفورنیا آمریکا تاسیس گردیدو در سال 2017 به عنوان تحسین شده ترین شرکت فناوری اطلاعات در جهان برای 10 سال متوالی معرفی گردید.