خرید و قیمت محصولات Bic

خرید محصولات بیک (bic)

بیک (bic) نام شرکتی در فرانسه که در سال ۱۹۴۵ توسط مارسل بیک تاسیس شده‌است. شهرت این شرکت به خاطر تولید محصولات یک‌بارمصرف از قبیل فندک، آهنربا، خودکار و ریش‌تراش است. خودکار بیک یا به‌ طور صحیح‌تر بیک کریستال اولین محصول تولید این شرکت است که بیش از شصت سال از شروع تولید آن می‌گذرد و همچنان با نام شرکت بیک شناخته میشود.

خرید محصولات بیک (bic)

بیک (bic) نام شرکتی در فرانسه که در سال ۱۹۴۵ توسط مارسل بیک تاسیس شده‌است. شهرت این شرکت به خاطر تولید محصولات یک‌بارمصرف از قبیل فندک، آهنربا، خودکار و ریش‌تراش است. خودکار بیک یا به‌ طور صحیح‌تر بیک کریستال اولین محصول تولید این شرکت است که بیش از شصت سال از شروع تولید آن می‌گذرد و همچنان با نام شرکت بیک شناخته میشود.