خرید و قیمت محصولات lescon

خرید محصولات لسکن (lescon)

برند لسکن (lescon) در ترکیه در سال ۱۹۸۰شروع به کار کرد و محصولات خود را که شامل محصولات ورزشی، لوازم ورزشی و  کفش ورزشی بود را  به بازار عرضه کرد و در سال ۱۹۹۲ به یک برند تبدیل شد.

خرید محصولات لسکن (lescon)

برند لسکن (lescon) در ترکیه در سال 1980شروع به کار کرد و محصولات خود را که شامل محصولات ورزشی، لوازم ورزشی و  کفش ورزشی بود را  به بازار عرضه کرد و در سال 1992 به یک برند تبدیل شد.