خرید و قیمت محصولات Suunto

خرید محصولات سونتو (Suunto)

شرکت سونتو Suunto در سال ۱۹۳۶ توسط توماس وهلنن (Tuomas Vohlonen) در فنلاند با تولید قطب نماهای پر شده از مایع، کار خود را شروع کرد.
از زمان تاسیس، شرکت سونتو حرکت رو به جلویی را برای تولید ساعت های ورزشی، کامپیوترهای غواصی و وسایلی که توسط ماجراجویان و جهانگردان جهان استفاده می شود را داشته است.
این نیز فرصتی برای تسخیر سرزمین های جدید همچون بلندترین قله ها تا عمیق ترین اقیانوس ها، برای ماجراجویان می‌باشد.

خرید محصولات سونتو (Suunto)

شرکت سونتو Suunto در سال ۱۹۳۶ توسط توماس وهلنن (Tuomas Vohlonen) در فنلاند با تولید قطب نماهای پر شده از مایع، کار خود را شروع کرد.
از زمان تاسیس، شرکت سونتو حرکت رو به جلویی را برای تولید ساعت های ورزشی، کامپیوترهای غواصی و وسایلی که توسط ماجراجویان و جهانگردان جهان استفاده می شود را داشته است.
این نیز فرصتی برای تسخیر سرزمین های جدید همچون بلندترین قله ها تا عمیق ترین اقیانوس ها، برای ماجراجویان می‌باشد.