کرم پودر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش دادن همه 2 نتیجه

کرم پودر

یکی از اصلی ترین مواد آرایشی است که شاید بدون آن آرایش چندان معنایی نداشته باشد.

هدف از استفاده از کرم پودر یا همان زیرسازی آرایش این است که پوست حالت یکنواخت پیدا کند.